İstifadəçilərə

Ümumi şərtlər

Bu razılaşma aqrobazar.com saytının istifadəçiləri tərəfindən istifadə şərtlərini müəyyən edir.

İstifadəçi razılaşması üzrə terminlər:

Servis – aqrobazar.com saytına yerləşdirilmiş İnternet-resursu (sayt), müxtəlif əməliyyat sistemləri əsasında sayta əlavələr və başqa xidmətlər, həmçinin proqram təminatıdır, saytın, əlavələrin və başqa xidmətlərin dizaynı (qrafiki tərtibatı), məlumat bazası, xidmətlərin istənilən bölməsi (yarımbölmələri), həmçinin xidmətlərdə Administrasiya və İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyadır.

İstifadəçi – Razılaşma şərtlərini qəbul etmiş və saytın xidmətlərindən istifadə edən istənilən fiziki və hüquq səlahiyyəti olan şəxsdir.

Şəxsi kabinet – İstifadəçinin login və şifrə əsasında daxil olduğu virtual kabinetdir. Hər istifadəçinin yalnız bir şəxsi kabinetə malik olmaq hüququ var.

İstifadəçinin şəxsi məlumatları – İstifadəçi haqqında məlumatlar toplusudur. İstifadəçi şəxsi məlumatları, xidmətdən istifadə zamanı system tərəfindən avtomatik olaraq göndərilən məlumatları, o cümlədən IP-ünvan, cookie-dən istifadə, istifadəçinin brauzeri haqqında və istifadəçi haqqında başqa məlumatları özündə əks etdirir.

İnformasiya – İstifadəçi və ya Administrasiya tərəfindən yerləşdirilmiş istənilən informasiyadır.

Spam – Qəbul edən tərəfdən kütləvi, icazə verilməyən və/və ya gözlənməyən reklam, informasiya, təşviqat və ya başqa xarakterli poçt və başqa məlumatların göndərilməsidir.

Razılaşmanın Tərəfləri – Administrasiya və İstifadəçi.

İstifadəçi razılaşmasında istifadə olunan "Termin və anlayışlar"-da əksini tapmayan istənilən terminlər və anlayışlar, o cümlədən istifadəçi razılaşmasının mətnindən yaranan mənaya müvafiq olaraq izah ediləcəkdir. İstifadəçi razılaşmasında istifadə edilən terminin və anlayışların izah edilməsi barədə istənilən fikir ayrılıqlarının yaranması halında Administrasiya tərəfindən müəyyən edilən izah etmə tətbiq ediləcəkdir.

E.N.F Group MMC-nin xidmətlərindən istifadə edilmə qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları, həmçinin də hazırkı Razılaşma ilə tənzimlənir.

İstifadəçi Aqrogroup MMC-nin xidmətlərii üzrə razılaşmaya qoşulur və onun xidmətlərindən istifadə üzrə təlimatlara riayət etməyi, o cümlədən üzərinə düşən öhdəlikləri qəbul edir.

E.N.F Group MMC şirkətinin xidmətlərindən istifadə edəcək şirkətlər belə hazırkı razılaşmanı və onun şərtlərini qəbul edir.

Administrasiya istənilən vaxt birtərəfli qaydada hazırkı razılaşmanın şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.

İstifadəçi hazırkı razılaşmanın şərtləri ilə və ona edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadığı təqdirdə xidmətdən imtina etmək hüququna malikdir.

E.N.F Group MMC şirkətinin istifadəçilərə əlavə xidmətlərin verilməsi xüsusi qaydalarla və ya razılaşmalarla tənzimlənə bilər.

E.N.F Group MMC şirkətinə məxsus Aqrobazar.com saytından qeydiyyatdan keçmək və həmin saytda elan yerləşdirmək ödənişsizdir. Qeydiyyatdan keçən istifadəçi avtomatik olaraq əlavə xidmətlərə üzv olmuş olur. Saytın rəhbərliyi istifadəçidən qeydiyyat zamanı göstərdiyi məlumatları təsdiqlənməsi üçün müvafiq sənədləri tələb edə bilər.

İstifadəçi öz şəxsi məlumatlarını (login və şifrə) gizli saxlamağı öz öhdəsinə götürür və orada icra etdiyi bütün dəyişikliklərə görə məsuliyyət daşıyır. Əgər istifadəçidə onun şəxsi kabinetinə icazəsiz daxilolma haqqında şübhələnməyə əsası varsa, öz şifrəsini sərbəst şəkildə dəyişməyi öz öhdəsinə götürür.

İstifadəçi başqa şəxslərin hüquqlarını və ya qüvvədə olan qanunvericiliyin pozduğu təqdirdə, o cümlədən saytı təyinatına görə istifadə etmədikdə administrasiya istifadəçinin sayta girişini məhdudlaşdırmaq və ya dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.

Hər hansı bir əsaslı səbəbdən sayta girişi məhdudlaşdırılmış istifadəçinin təkrar qeydiyyatdan keçə bilməz.

ELANLARIN YERLƏŞDİRİLMƏSİ

Aqrobazar.com saytından ancaq qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərə elan yerləşdirmək hüququ verilir.

Saytda elan yerləşdirmək istəyən istifadəçi heç bir halda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq hüquq normalarına, müəllif huquqlarına, o cümlədən saytın təyinatına uyğun olmayan elanlar yerləşdirməməyi öz öhdəsinə götürür.

Aqrobazar.com saytı məhsul/xidmət satan və ya alan tərəflər arasında imzalanan sazişlərdə iştirakçı və ya vasitəçi qismində çıxış etmir, həmçinin bağlanmış sazişlərə nəzarəti həyata keçirmir və onlara görə məsuliyyət daşımır.

Aqrobazar.com saytı istifadəçilər tərəfindən yerləşdirilən elanlarda digər xarici resurslara əsasən istifadə edilmiş məlumatlara, şəkillərə, elan məzmunlarına görə məsuliyyət daşımır.

Aqrobazar.com saytı istifadəçilər tərəfindən yerləşdirilən elanlarda üçüncü tərəfin və ya tərəflərin müəllif hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşımır.

İstifadəçi elan yerləşdirən zaman məhsul və ya xidmət haqqında ətraflı məlumat verməyi, informasiyanı aydın, dolğun və tam şəkildə yazmağı, həmçinin qarşı tərəfin rahatlığı üçün yerləşdirdiyi elanda orfoqrafik və qrammatik səhvlərə yol veribsə, onları düzəltməyi öz öhdəsinə götürür.

Elan yerləşdirən istifadəçi təsdiq edir ki, o elanda təklif etdiyi məhsul və ya xidmət tam olaraq ona məxsus olmaqla yanaşı təklif etdiyi xidmət və ya məhsul ilə bağlı müvafiq (lisenziya, razılıq, müəllif hüquqları) və digər sənədlərə sənədlər/icazələrə sahibdir.

Ehtiyac duyulduğu təqdirdə sayt rəhbərliyi İstifadəçidən elan şəklində yerləşdirdiyi məhsul və xidmətlə bağlı müvafiq sənədləri tələb etmək hüququna malikdir. Sənədlər təqdim olunmadığı təqdirdə istifadəçinin yerləşdirdiyi və ya yerləşdirmək istədiyi elan silinə və ya bloklana bilər.

Saytın texniki departamentinin nümayəndələri istifadəçi yerləşdirdiyi elan üzrə müvafiq dəyişikliklər, kateqoriya dəyişmə və digər dəyişiklikləri etmək hüququna malikdir.

İstifadəçi yerləşdirdiyi elanın məzmununa görə tam məsuliyyət daşıyır.

ÖDƏNİŞLİ XİDMƏTLƏR

Aqrobazar.com saytı elan yerləşdirən istifadəçilərə aşağıdakı reklam xidmətlərini təklif edir:

-    Elanın irəli çəkilməsi;

Xidmətlər üzrə qiymətlər hər xidmətin müvafiq səhifəsində qeyd olunmuşdur.

Aqrobazar.com saytı aşağıdakı hallarda istifadəçinin ödənişini geri qaytarmaya bilər:
-    İstifadəçi hazırki razılaşmanın şərtlərini müntəzəm olaraq pozduğu halda;
-    İstifadəçi elanı aktivləşdirmiş və sonradan sildiyi halda;
-  İstifadəçi qanunla qadağan olunmuş məhsul və ya xidmətlər haqqında elan yerləşdirdiyi halda;

Ödəmə sistemlərində hər hansı bir texniki nasazlıq yarandığı təqdirdə, məsələ fərdi qayda da həll olunur.

Vəsaitlərin qaytarılması qaydası sayt və istifadəçi arasında yaranmış məsələlərə görə fərdi qaydada həll olunur.

MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

İstifadəçi tərəfindən sayta yerləşdirilmiş şəxsi məlumatlar daxil olmaqla, bütün digər məlumatları yalnız məhsul və ya xidmətin alınıb satılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstifadəçi elan yerləşdirərkən qəbul edir ki, onun qeyd etdiyi bütün məlumatlar sayta daxil olan digər istifadəçilər üçün açıq şəkildə görünəcəkdir.

Aqrobazar.com saytı tərəfləri sayt üzərindən qovuşdurur və onlar arasında baş vermiş alqı-satqı prosesində, o cümlədən tərəflər arasında yarana biləcək hər hansı bir narazılıqlara görə heç bir şəkildə iştirak etmir və dəymir maddi və mənəvi zərərlərə görə məsuliyyət daşımır.

Aqrobazar.com saytı istifadəçilər tərəfindən yerləşdirən elanlardakı məlumatların etibarlılığına nəzarəti həyata keçirmir.

DİGƏR ŞƏRTLƏR

Mübahisələr yarandıqda tərəflər məsələni danışıqlar yolu ilə həll etməyi öz üzərinə götürürlər. Məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunmadığı təqdirdə tərəflər məsələni Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyə görə həll etməyi öz öhdələrinə götürürlər.

Məhkəmə tərəfindən hazırki razılaşmanın hər hansı bir müddəası etibarsız sayılarsa, bu razılaşmanın digər müddəalarının etibarsız olmasına anlamına gəlmir.

Razılaşmada nəzərdə tutulmamış bütün şərtlər fərdi qaydada tənzimlənir.

MƏXFİLİK SİYASƏTİ

Məxfilik siyasəti İstifadəçi razılaşmasının tərkib hissəsidir.

İstifadəçi razılaşmasının bu hissəsi istifadəçinin şəxsi məlumatlarının alınması, saxlanılması, işlənilməsi, istifadəsi və mühafizəsi qaydalarını müəyyən edir.
İstifadəçi məlumatlarının təhlükəsizliyi Aqrobazar.com saytının serverində qorunur.

İstifadəçi şəxsi məlumatlarının verilməsi haqqında qərarı könüllü qəbul edir, bu məlumatların saytda elan yerləşdirən və sayta daxil olan digər istifadəçilərə görünməsinə etiraz etmir.

Aqrobazar.com saytı istifadəçilərin məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:

-    Məlumatların analiz olunması və saytın inkişaf strategiyasının qurulması;
-    Göstərilən xidmət sektorunun genişləndirilməsi;
-    Reklam cəlb etmək üçün;

Aqrobazar.com saytı aidiyyatı olmayan üçüncü şəxslərə İstifadəçilər haqqında hər hansı bir məlumatı təqdim etmir və kommersiya məqsədi ilə satışını təşkil etmir.

Mağaza yarat
Daxil ol
Qeydiyyat
Şifrəni Unutdun?